سفر وزیر کشور به آذربایجان غربی

احمد وحیدی وزیر کشور امروز برای بررسی مسائل استان از جمله موضوعات مرزی به آذربایجان غربی سفر کرد.


عکس ها از: روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی