دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده شهید رحیم صحابی

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در منزل شهید مدافع امنیت بسیجی رحیم صحابی در سلماس با خانواده اینبه گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در منزل شهید مدافع امنیت بسیجی رحیم صحابی در سلماس با خانواده این شهید سرافراز دیدار و گفتگو کرد. شهید سرافراز دیدار و گفتگو کرد.