بازدید فرماندار تکاب از زمین مورد نظر برای احداث شهرک صنوف آلاینده و برگزاری جلسه در محل

بازدید فرماندار تکاب از زمین مورد نظر برای احداث شهرک صنوف آلاینده و برگزاری جلسه در محل
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، فرماندار و جمعی از روسای ادارات تکاب برای ایجاد مقدمات احداث شهرک صنوف آلاینده به محل زمین مورد نظر رفتند و ضمن بررسی موقعیت این زمین در جلسه ای فنی و عملیاتی در محل، موانع و مشکلات فراروی احداث این شهرک را بررسی کردند.

در این جلسه که در موقعیت محل مورد نظر برگزار شد، روسای ادارات گزارش های لازم را ارائه نمودند.

مکرمی، فرماندار تکاب نیز از روسای ادارات و سرمایه گذار طرح احداث شهرک صنوف آلاینده خواست زمین مورد نظر با موقعیت مناسب را پایش و بررسی کرده و در این زمینه با صاحبان صنوف آلاینده نیز جلساتی برگزار کنند.