تاکید معاون استاندار آذربایجان غربی بر تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر

تاکید معاون استاندار آذربایجان غربی بر تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه مشترک شورای مبارزه با مواد مخدر با سازمان های مردم نهاد در ارومیه با اشاره به نقش و جایگاه تشکل های مردمی در موضوعات مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف باید تقویت شوند و دستگاههای دولتی نیز بر نقش تاثیرگذار آنها تاکید کنند چرا که سمن ها کمک کار دولت در امور مختلف هستند.

رضا ابراهیمی افزود: سمن های تخصصی باید آموزش های لازم را فراگرفته و توانمندسازی شوند تا بتوانند ورودی کارشناسانه به این موضوع داشته و بر تقویت سازمانهای مردم نهاد تاکید داشته باشند.

وی همچنین جذب و شناسایی خیران برای مبارزه با مواد مخدر را یک امر ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: باید تولید محتوای آموزشی مناسب برای جوانان و نحوه برخورد خانواده ها با معتادان تهیه شود که رسانه ملی نقش قابل توجهی در این زمینه دارد.