فرماندار تکاب:

نیازمند اتحاد و همدلی دوران دفاع مقدس هستیم