با حکم استاندار آذربایجان غربی

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، منصور میرزایی را به عنوان سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است: جناب آقای منصور میرزایی نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با در نظر گرفتن منویانات مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در تحقق اهداف دولت مردمی و اهتمام به عدالت محوری ، روحیه انقلابی ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری در انجام وظایف دفتر فوق ، موفق و موید باشید.