فرماندار:

گردشگری رکن توسعه پایدار تکاب است

گردشگری رکن توسعه پایدار تکاب است
فرماندار تکاب با اشاره به وجود یک اثر جهانی و بیش از 160 اثر مختلف در زمینه میراث فرهنگی، طبیعی و ملی در این شهرستان گفت: صنعت گردشگری از مهمترین محورها و رکن توسعه پایدار این شهرستان به شمار می رود.

علی مکرمی در نشست هم اندیشی توسعه منطقه ای تکاب افزود: این شهرستان از مناطق مستعد و مطرح آذربایجان غربی در زمینه توسعه صنعت گردشگری به شمار می رود که نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه تاکنون از پتانسیل های تکاب در بخش های مختلف به ویژه حوزه گردشگری به طور مطلوب بهره برداری نشده است، گفت: ظرفیت های گردشگری تکاب تاکنون مغفول مانده و در جهت توسعه پایدار این شهرستان استفاده مطلوب نشده است.
فرماندار تکاب با اشاره به ضرورت توجه به رونق صنعت گردشگری برای توسعه این شهرستان بیان کرد: با توجه به توانمندی های تکاب در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و وجود مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان به عنوان چهارمین اثر ملی کشور در فهرست جهانی سازمان یونسکو، با برنامه ریزی مطلوب و مدون می توان به صنعت گردشگری در تکاب و ایجاد تولید و اشتغال و فعالیت های اقتصادی در این بخش رونق بخشید.
مکرمی نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری در این شهرستان را از موانع اصلی توسعه این بخش عنوان کرد و افزود: راه های دسترسی به آثار تاریخی و گردشگری تکاب وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد و نیازمند توجه ویژه است.