بیمارستان درحال احداث تکاب ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فرماندار تکاب گفت: بیمارستان ۹۷ تخت‌خوابی در حال احداث این شهرستان از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و زیرساخت‌های اصلی آن تکمیل شده‌است.

محمود زمانی در بازدید از مراحل تکمیل عملیات بیمارستان ۹۷ تختخوابی درحال احداث تکاب افزود: نواقص موجود برای تکمیل این بیمارستان که در بازدیدها و پایش‌های بهمن و اسفند سال گذشته احصا و مشخص شده‌بود، طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و کمبودهای اصلی آن رفع شده‌است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های اصلی از جمله شبکه آب، برق و گاز بیمارستان تکمیل و راه اندازی شده، اظهار داشت: با اقدامات چند هفته اخیر، عملیات نقاشی طبقات اول تا سوم به پایان رسیده و طبقات هم‌کف نیز تا ۷۵ درصد اجرا شده‌است.

وی بیان کرد: همچنین درب‌های ضد حریق، کمدها و کانترها نصب شده و نصب تجهیزات برق بیمارستان ۹۷ تختخوابی تکاب نیز با ۹۹ درصد پیشرفت رو به اتمام است.

فرماندار تکاب ادامه داد: طرح توسعه اورژانس بیمارستان ۹۷ تختخوابی نیز در مرحله اجرای سازه قراردارد و عملیات تکمیل محوطه‌سازی نیز با مساعد شدن شرایط جوی، بلافاصله ادامه خواهد یافت.

زمانی با اشاره به اینکه نصب نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان نیز ۸۵ درصد پیشرفت داشته و عملیات نصب کفپوش‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد اضافه کرد: پایش‌های مرتب و هفتگی برای تکمیل بیمارستان ۹۷ تختخوابی ادامه دارد و نواقص موجود طبق برنامه‌های زمان‌بندی رفع خواهدشد.