درباره فرماندار

 

 علی مکرمی قجور متولد 1348 در شهرستان تکاب، با مدرک تحصیلی لیسانس علوم سیاسی و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سوابق کاری و مدیریتی:

دارای 27  سال سابقه‌ی کار در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشور

  • کارشناس مسئول امور اداری حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش سال 76 
  • کارشناس مسئول امور اداری دانشگاه صنعت هوایی کشور 
  • سرپرست اداره کارکنان و پشتیبانی دانشگاه صنعت هواپیمایی 
  • مدیرکل امور کارکنان و پشتیبانی و فنی دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور 
  • رئیس اداره کارگزینی سازمان هواپیمایی کشور 
  • رئیس پیام‌های هوانوردی کشور1385
  • رئیس بازرسی، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات سازمان هواپیمایی کشور 
  • معاون مدیرکل برنامه و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) 
  • مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) 

سایر سوابق مدیریتی

عضو و دبیر کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل سازمان هواپیمایی کشوری

دبیر و عضو کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان هواپیمایی کشور

مشاور رئیس دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور در حوزه معاونت امور اجرایی ( به مدت 3 سال)

بازرس تعاونی مسکن سازمان نهضت سواد آموزی کشور ( به مدت 2 سال)

عضو و دبیر کمیته برنامه ریزی و درآمد دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری

رئیس هیأت بدوی رسیدگی انتظامی اساتید دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور

عضو هیأت ممیز طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارکنان، مدیران و مشاوران دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور

عضو کمیته رفاهی کارکنان دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه صنعت هواپیمایی کشور

کارمند نمونه کشوری در دو مرحله

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور

عضو کمیته مدیریت عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

تفویض اختیارات ناشی از ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور از سوی رئیس هیأت بدوی در سال 1396