سوالات متداول


چه روزی آقای فرماندار ملاقات عمومی دارد؟

روزهای دوشنبه ملاقات عمومی با آقای فرماندار هست. شما برای رزرو وقت، باید به روابط عمومی مراجعه کنید یا با شماره 45521115 تماس بگیرید.