فرماندار:

بازنشستگان آموزش و پرورش سرمایه های معنوی تکاب هستند

بازنشستگان آموزش و پرورش سرمایه های معنوی تکاب هستند
فرماندار تکاب گفت: بازنشستگان آموزش و پرورش سرمایه های معنوی تکاب هستند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، علی  مکرمی، فرماندار تکاب در دومین دیدار صمیمی با فرهنگیان بازنشسته  افزود: برای حل مشکلات کانون بازنشستگان و توسعه امکانات آن مصمم هستیم و تلاش خواهیم کرد.

وی بیان کرد: بازنشستگان آموزش و پرورش سرشار از تجربه هستند و سعی می کنیم از توانمندی فکری آنان در توسعه تکاب استفاده کنیم.

مکرمی گفت: برای حل مشکلات شهرستان دست یاری به سمت بازنشستگان دراز می کنیم.

فرماندار تکاب با بیان اینکه هرجا مردم به مسوولان کمک کرده اند شاهد موفقیت و توسعه شهرستان بوده ایم ادامه داد: برنامه های توسعه شهرستان را بر اساس خواست مردم پیگیری می کنیم و پیش می بریم.

مکرمی افزود: همراهی و مشارکت مردم برای توسعه تکاب بسیار ضروری است.