استاندار آذربایجان غربی:

آگاه سازی جامعه درخصوص فضای مجازی ضروری است / براساس اولویت های فرهنگی تولید محتوا شود

آگاه سازی جامعه درخصوص فضای مجازی ضروری است / براساس اولویت های فرهنگی تولید محتوا شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: از ظرفیت های آموزشی برخی از نهادها برای آموزش سواد رسانه ای به مدیران و مردم استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت فضای مجازی در استان و کشور، افزود: متاسفانه حوزه فضای مجازی، متولی مشخصی نداشته و باید از ظرفیت دستگاههای مرتبط برای مدیریت این حوزه استفاده شود.

وی استفاده از زیرساخت های موجود برخی از دستگاهها چون نرم افزار شاد آموزش و پرورش برای آگاه سازی جامعه درخصوص فضای مجازی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: از ظرفیت های آموزشی برخی از نهادها نیز در سطح ملی و استانی برای آموزش سواد رسانه ای به مدیران و مردم استفاده شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر احصاء اولویت های فرهنگی استان، افزود: دستگاههای متولی براساس اولویت های فرهنگی، تولید محتوا کرده و محتوای تولیدی را با ابزارهای مختلف به جامعه ارائه کنند.

معتمدیان اجرای تصمیمات شورای فرهنگ عمومی استان را نیز بسیار مهم اعلام کرده و یادآور شد: در حوزه های مختلفی چون ساماندهی موضوع عفاف و حجاب در جامعه و مبارزه با اعتیاد، کاستی هایی وجود دارد که اهتمام جدی دستگاههای متولی جهت مدیریت فرهنگی این حوزه ها ضروری است.

وی در پایان، بازگشایی مرز تمرچین برای عبور زائران عتبات عالیات را یک ظرفیت فرهنگی معرفی کرده و افزود: دستگاههای متولی حوزه فرهنگی استان برای استفاده از ظرفیت تردد زائران داخلی و بخصوص کشورهای همسایه از مرز تمرچین برنامه ریزی ویژه داشته باشند.