فرماندار تکاب روند خدمات رسانی جاده ای را ارزیابی کرد

فرماندار تکاب روند خدمات رسانی جاده ای را ارزیابی کرد
مکرمی، فرماندار و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران تکاب به منظور بررسی وضعیت تجهیزاتی و آمادگی دستگاه های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان ضمن بازدید میدانی از محور شاهیندژ، گردنه مایین بلاغ و محور تخت سلیمان از پلیس راه، پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر و راهدارخانه مستقر در گردنه مایین بلاغ بازدید کرد و به ارزیابی میزان آمادگی و سطح کیفی و کمی امکانات و توان عملیاتی نیروهای مستقر در این مراکز پرداخت.

مکرمی در این بازدید با تقدیر از زحمات نیروهای پلیس راه، راهداران و نجاتگران هلال احمر بر حفظ آمادگی و امداد رسانی خدمات رسانی سریع و مطلوب تا پایان موج شدید بارشی در منطقه تاکید کرد.