فرماندار:

نیاز آبی تکاب در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه لحاظ شود

نیاز آبی تکاب در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه لحاظ شود
فرماندار تکاب گفت: تصمیم گیری های ستاد احیای دریاچه ارومیه در حوزه منابع آب باید بر اساس لحاظ نیازمندی های این شهرستان انجام شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، علی مکرمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب تکاب با اشاره به اجرای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: اجرای برنامه های احیای دریاچه ارومیه نباید به گونه ای باشد که زندگی و معیشت روستاییان و کشاورزان منطقه را تهدید کند.

وی بیان کرد: احیای دریاچه ارومیه یک بحث ملی و وظیفه همگانی است و همه مسوولان در تمام سطوح باید به این فرآیند کمک کنند اما اجرای این برنامه ها نباید زمینه ساز محدود کردن منابع آبی و خسارت به ساکنان منطقه شود.

وی ادامه داد: توسعه کشاورزی و دامپروری و موفقیت سرمایه گذاری های انجام شده در روستاها مستلزم تخصیص مناسب و کافی منابع آب است.

وی اضافه کرد: تکاب به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده و هم اینک نیز در بسیاری از مناطق این شهرستان مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق افتاده از این رو تداوم این فرآیند و به ثمرنشستن اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند وجود منابع آبی کافی در منطقه است.

فرماندار تکاب با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال برای توسعه روستایی در این شهرستان تاکید کرد: برای توسعه بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی تسهیلات اشتغال به جوانان روستایی پرداخت شده که رونق اشتغال و اقتصاد روستایی و اجرای طرح های تولیدی در روستاها به طور مستقیم به تخصیص کافی منابع آب بستگی دارد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط با ستاد احیای دریاچه ارومیه در فرآیند تصمیم گیری در حوزه منابع آب، نیازمندی ها و توسعه بخش های مختلف تکاب بر پایه منابع آبی را مورد توجه جدی قرار دهند.