حضور فرماندار تکاب در جمع اهالی روستای سبیل

در این دیدار بی واسطه اهالی سبیل از پیگیری و اقدام ویژه فرماندار تکاب در زمینه رفع مشکل کم آبی روستای خود تشکر کردند. طرح تامین آب شرب سبیل امروز به بهره برداری رسید و پس از چند هفته کم آبی و قطعی های مکرر، موجب خوشحالی اهالی این روستا شد.