بخشدار مرکزی تکاب معرفی شد

بخشدار مرکزی تکاب معرفی شد
بهرام پارسافر در جلسه ای باحضور فرماندار تکاب به عنوان بخشدار مرکزی این شهرستان معرفی و مشغول به کار شد و از خدمات ابوالفضل بدخشی بخشدار پیشین مرکزی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، فرماندار تکاب در جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی این شهرستان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است و مسوولیت در آن یک فرصت و نعمت است از این رو تمام مدیران و مسوولان باید در راستای خدمت به مردم حرکت کنند.
محمود زمانی افزود: بخشداری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و روستاییان بهترین فرصت و عرصه خدمتگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و بخشداران باید از این فرصت در جهت توسعه و آبادانی منطقه استفاده کنند.
وی بیان کرد: بخشداران مرکزی و تخت سلیمان با توجه و به وظایف فرابخشی و نظارت برعملکرد دستگاه های اجرایی به دنبال تحقق مطالبات منطقی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای روستاها باشند.
فرماندار تکاب اضافه کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در زمینه اجرای طرح های توسعه روستاها ازجمله طرح هادی و طرح گازرسانی با بخشداران و دستگاه های اجرایی تعامل و همکاری کنند.
زمانی اظهارداشت: بخشداران در انتخابات پیش رو اصل بی طرفی و قانونمندی را رعایت کرده  و تحت هیچ شرایطی در تبلیغات انتخاباتی دخالت نکرده و زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای را فراهم کنند.