فرماندار تکاب:

پدافند غیرعامل نقش بازدارنده‌ای در مقابله با تهدیدهای دشمنان دارد

پدافند غیرعامل نقش بازدارنده‌ای در مقابله با تهدیدهای دشمنان دارد
فرماندار تکاب گفت: پدافند غیرعامل و آموزش‌های غیرنظامی نقش موثر و بازدارنده‌ای در مقابله با تهدیدهای نظامی دشمنان ایفا می‌کند.

محمود زمانی  در رزمایش دانش‌آموزی پدافند غیرعامل در مدرسه پسرانه دکتر شریعتی تکاب افزود: امروز دشمنان در عرصه‌های غیرنظامی با روش‌ها و ابزار مختلف کشورمان را تهدید می‌کنند از این‌رو باید با گسترش آموزش‌های مربوط به پدافند غیرعامل آمادگی مقابله با این تهدیدهای نوین را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل یک کار جمعی و نیازمند آموزش فراگیر برای آحاد جامعه است اظهار داشت: یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با تهدیدات نوین دشمنان، فرهنگ‌سازی و آموزش‌های فراگیر پدافند غیرعامل است که مدارس بهترین بستر برای این امر مهم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل باید در راس آموزش‌های جانبی دانش‌آموزان باشد ادامه داد: مشارکت دانش‌آموزان در کاهش آسیب‌های مربوط به تهدیدهای غیرنظامی موجب حفاظت مطلوب از زیرساخت‌ها و جلوگیری از خطرهای جانب تهدیدهای نوین می‌شود.

وی اضافه کرد: باید از ظرفیت‌های مدارس، سازمان‌های مردم نهاد و بسیج در مقابله با تهدیدهای نوین و غیرنظامی دشمنان و افزایش اثربخشی پدافند غیرعامل در جامعه به صورت بهینه استفاده شود.

«زمانی» گفت: افزایش میزان بازدارندگی در تهدیدهای نوین و تسهیل در مدیریت بحران با گسترش آموزش‌های مربوط به پدافند غیرعامل محقق می‌شود و دانش‌آموزان نیز بخشی از نقش محوری در این فرآیند را برعهده دارند.

پدافند غیرعامل به مجموع اقدام‌های غیرمسلحانه‌ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی دشمن می‌شود.