بازدید فرماندار تکاب از وضعیت محور تخت سلیمان - دندی

بازدید فرماندار تکاب از وضعیت محور تخت سلیمان - دندی
فرماندار تکاب از محور تکاب - تخت سلیمان - دندی بازدید کرد و وضعیت زیرساختهای جاده در این محور مواصلاتی را مورد بررسی قرار داد.

علی مکرمی، در این بازدید، وضعیت جاده در محور تخت سلیمان - دندی را نامناسب ارزیابی و روند اجرای طرح بهسازی و توسعه این محور را غیرقابل قبول عنوان کرد.

فرماندار تکاب گفت:وضعیت جاده در این محور بسیار ناخوشایند است و شهروندان و مسافران هنگام تردد در این محور بامشکلات فراوانی روبرو هستند.

مکرمی افزود:با توجه به مساعد شدن شرایط جوی، اداره راهداری و پیمانکار طرح هرچه سریع تر نسبت به آغاز مجدد بهسازی و آسفالت جاده پس از سه راهی بابانظر اقدام کنند و فصل کاری را از دست ندهند.

فرماندار تکاب با تعیین ضرب الاجل برای پیمانکار پروژه جهت اجرای سریع طرح توسعه و بهسازی محور تکاب - دندی در حدفاصل سه راهی بابانظر تا انتهای حوزه استحفاظی تکاب گفت: تعلل در اجرای این طرح و تکمیل به موقع بهسازی محور تکاب - دندی قابل قبول نیست و در صورت بی توجهی به مطالبات مردم و انجام تعهدات نسبت به بهسازی این محور اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.