برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم با حضور فرماندار تکاب