بازدید فرماندار تکاب از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان

بازدید فرماندار تکاب از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان
فرماندار تکاب از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کرد. مکرمی، فرماندار تکاب در این بازدید گفت:مجموعه تخت سلیمان ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه گردشگری منطقه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در تکاب به شمار می رود. وی بیان کرد: در این زمینه باید برنامه ریزی و کار اساسی و مستمر انجام شود وی افزود: برگزاری جشنواره ملی تخت سلیمان از برنامه های مهم و اساسی مدیریت اجرایی تکاب برای معرفی بیشتر و بهتر و توسعه گردشگری مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان است.