انتصاب/

محمد دهقان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی شد

محمد دهقان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی شد
استاندار آذربایجان غربی طی حکمی "مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری" را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمی"محمد دهقان" را به عنوان "مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری" منصوب کرد.