فرماندار:

صندوق مشارکت معادن در توسعه تکاب تشکیل می شود

صندوق مشارکت معادن در توسعه تکاب تشکیل می شود
فرماندار تکاب گفت: صندوق مشارکت و کمک معادن در توسعه این شهرستان به منظور ساماندهی و تجمیع پرداخت های مشارکتی معادن تشکیل می شود. .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، علی مکرمی در نشست جمعی از معدن داران افزود: این صندوق با هدف تجمیع مشارکت اقتصادی معادن در اجرای طرح های توسعه عمرانی تکاب تشکیل می شود و معادن فعال منطقه به نسبت فعالیت و استخراج در این امر مشارکت و همکاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این ایده مناسب برای مشارکت معادن در توسعه تکاب پس از چندین ماه بررسی در مرحله اجرا قرار گرفته ادامه داد: تشکیل این صندوق و تجمیع مشارکت معادن در توسعه تکاب پیش از اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص پرداخت حقوق دولتی فعالیت های معدنی به تکاب می تواند زمینه ساز مشارکت بیش از پیش معدن داران در آبادانی شهرستان شود.

مکرمی افزود: تشکیل این صندوق که از درخواست های معدن داران نیز است راهگشای حل بسیاری از مسایل در این بخش خواهد بود.

نشست فرماندار، امام جمعه و رییس دادگستری تکاب با معدن داران و فعالان بخش معدن امروز برگزار شد