فرماندار:

اجرای طرح های محرومیت زدایی در روستای قلعه جوق تکاب آغازشد

اجرای طرح های محرومیت زدایی در روستای قلعه جوق تکاب آغازشد
فرماندار تکاب گفت: در راستای اجرای سیاست های محرومیت زدایی دولت مردمی و انقلابی آیت الله رییسی عملیات اجرایی طرح هادی و توسعه زیرساختهای عمرانی روستای قلعه جوق بخش مرکزی با یک میلیارد ریال اعتبار دولتی آغازشد.

اسماعیل حیدری آزاد روز یکشنبه در این زمینه افزود: این طرح شامل کوچه تراشی، ساماندهی و جدولگذاری معابر و سنگفرش داخل روستا است که اعتبار آن با پیگیری های ویژه ای که انجام شد از محل اعتبارات دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی تامین شده است.


وی اظهار کرد: این طرح توسعه زیرساخت روستایی به سرعت اجرا خواهدشد و برای شتاب بخشیدن به آن و افزایش 2برابری حجم پروژه، یک میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز از محل اعتبارات بخشداری مرکزی، دهیاری و مشارکت معادن منطقه تخصیص می یابد.


فرماندار تکاب ادامه داد:رفع محرومیت و توسعه زیرساختهای روستایی از 6 ماه گذشته در این شهرستان سرعت گرفته و هم اکنون 26 طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی و 19 طرح نیز در روستاهای بخش تخت سلیمان با 50 میلیارد ریال هزینه درحال اجراست.