فرماندار تکاب:

حمایت از سرمایه گذاران اولویت اصلی ادارات باشد

حمایت از سرمایه گذاران اولویت اصلی ادارات باشد
فرماندار تکاب گفت: حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اولویت اصلی ادارات باشد.

امیر ستوده فر در بازدید ازشهرک صنعتی تکاب افزود: در بازدید از کارخانه نخ پای پروپیلن در شهرک صنعتی: حمایت از سرمایه گذاران را به طور جدی پیگیری می کنیم.

وی بیان کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی حمایت از سرمایه گذاران را در اولویت کاری خود قراردهند.

وی با بیان اینکه بانک ها برای توسعه و رونق شهرک صنعتی در پرداخت تسهیلات همکاری کنند اظهارداشت:پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و فرآیندهای استانی از طریق ادارات کل را پیگیری می کنیم.

وی گفت: قدردان فعالیت تولیدی و اشتغال زا سرمایه گذاران بخش خصوصی در تکاب هستیم.