بازدید رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان نیمه تمام ۶۴ تختخوابی تکاب

بازدید رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان نیمه تمام ۶۴ تختخوابی تکاب
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان نیمه تمام ۶۴ تختخوابی تکاب بازدید کرد

رییس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون درمان وزارت بهداشت، نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب و فرماندار تکاب از  بیمارستان نیمه تمام ۶۴ تختخوابی تکاب بازدید و وضعیت پیشرفت عمرانی این بیمارستان را  بررسی  کردند.

عملیات اجرایی این بیمارستان از سال ۱۳۸۶ شروع شده ولی هنوز تکمیل نشده است.