فرماندار تکاب:

روسای ادارات تکاب برای رفع بیکاری فعال‌تر عمل کنند

روسای ادارات تکاب برای رفع بیکاری فعال‌تر عمل کنند
فرماندار تکاب گفت: روسای ادارات و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان با نگاهی اقتصادی زمینه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان را فراهم کنند.

محمود زمانی در جلسه شورای اداری تکاب افزود: ادارات باید با برنامه‌های عملیاتی از ظرفیت‌های این شهرستان برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف از جمله معادن و گردشگری استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت کسب رضایت‌مندی ارباب رجوع و شهروندان از ادارات بیان کرد: جذب و تخصیص سهم اعتبارات عمرانی شهرستان با جدیت از سوی روسای ادارات پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مشارکت شهروندان در روند توسعه شهرستان ضروری است، ادامه داد: روسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای به طور حتم هم‌افزایی داشته و با تشریک مساعی و وحدت رویه از موازی‌کاری پرهیز کنند و ضمن اجرای وظایف ذاتی و سازمانی خود به اقدامات فرابخشی و هماهنگی با سایر ادارات نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

فرماندار تکاب اظهار داشت: اعضای شورای اداری، اعضای یک خانواده هستند و باید در فضایی پویا و بانشاط، منشا تغییر و تحولات موثر و مفیدی در شهرستان باشند.

«زمانی» با بیان اینکه توسعه تکاب مدیران عملگرا، اجرایی و پیگیر نیاز دارد، افزود: مدیران و روسای ادارات به عنوان یک سیستم و ساختار کل، با بهره‌گیری از امکانات و منابع عظیم شهرستان و استفاده از توان مدیریتی با وحدت رویه و هماهنگی بین بخشی در جهت تحقق سیاست‌های عمومی دولت و مطالبات مشترک مردم و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان حرکت کنند.

وی اضافه کرد: روسای ادارات ضمن تلاش برای تخصیص اعتبارات مصوب شهرستان، باید بر اساس سند توسعه تکاب برنامه عملیاتی نیز ارایه کنند.