بازدید استاندار آذربایجان غربی از دو واحد تولیدی و صنعتی در ارومیه

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی امروز در پنجاهمین یکشنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، ضمن بازدید از شرکت های طیور غرب ارومیه و کیهان دارو شیمی، از نزدیک پیگیر رفع مشکلات این مجموعه های تولیدی شد.