تجلیل از بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان تکاب باحضور فرماندار