تحقق دستاورد جدید در حوزه خدمات درمانی تکاب

نخستین ماموریت اورژانس هوایی در تکاب انجام شد

نخستین ماموریت اورژانس هوایی در تکاب انجام شد
یک بیمار اورژانسی بدحال که با تشخیص پزشکان امکان اعزام زمینی وی وجود نداشت با بالگرد امداد هوایی اورژانس زنجان به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، این بیمار بدحال که مردی ۳۸ ساله است که بر اثر بی احتیاطی در استفاده از خودرو شخصی دچار شکستی لگن و خونریزی شدید شده بود و بر اساس تشخیص اورژانس تکاب می بایست با اورژانس هوایی اعزام می شد.

بدنبال درخواست اورژانس تکاب برای امداد هوایی، بالگرد امداد هوایی زنجان در نخستین ماموریت خود در تکاب  بلافاصله راهی این شهرستان شد.

خدمات امداد هوایی که دستاورد جدیدی در حوزه درمان تکاب به شمار می رود پس از پیگیری ها و تمهیدات و تدابیر فرماندار تکاب در توسعه خدمات درمانی و مدیریت بحران، امروز برای نخستین بار در تکاب ارائه شد و مردم تکاب شاهد سطح جدیدی از ارائه خدمات درمانی اورژانسی و اعزام به موقع بیماران بدحال بودند.