فرماندار شهرستان تکاب به پویش سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی پیوست

فرماندار شهرستان تکاب به پویش سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی پیوست
در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرماندار شهرستان تکاب به پویش سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی پیوست.