فرماندار تکاب:

دهیاران بازوهای توانمند دولت در روستاها هستند

دهیاران بازوهای توانمند دولت در روستاها هستند
فرماندار تکاب گفت: دهیاران بازوهای اجرایی و توانمند دولت در روستاها هستند و در پیشبرد اهداف توسعه ای نقش محوری دارند.

علی مکرمی در دوره آموزشی شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای تکاب افزود: اعضای شوراها و دهیاران روستا به عنوان افراد مطلع و در دسترس در روستاها، نقش مهم و تاثیر گذاری در اجرای مطلوب طرح های توسعه ای و محرومیت زدایی دارند و در این راستا باید با هماهنگی بیشتری حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه وجود انشقاق در بدنه شوراهای روستا موجب خسارت به مردم و روستا می شود، بیان کرد: اعضای شوراها و دهیاران روستاها به مشکلات روستاییان و عوامل و ظرفیت های توسعه این مناطق بیشتر واقف هستند و باید با انسجام، هماهنگی و همدلی در راستای رفع کمبودها تلاش کنند.
وی اظهار داشت: شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها باید با پرهیز از پرداختن به اختلاف ها و عمل به رسالت ها، مسوولیت ها و وظایف اصلی و ذاتی خود به منظور توسعه و عمران روستاها از دامن زدن به مسائل حاشیه ای خودداری کنند.
وی ادامه داد: تشکیل شوراهای اسلامی و فعالیت دهیاران در روستاها نگاه مترقی، منطقی و ایده آل و ظرفیتی مناسب در قانون اساسی است که یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود.
فرماندار تکاب بیان کرد: فعالیت شوراها و دهیاران در روستاها با وجود مشکلات و چالش های فراروی آنان موجب شتاب گرفتن اقدامات توسعه ای در روستاها شده و از این رو آموزش دهیاران و تمرکز آنان به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود امری ضروری محسوب می شود.
معاون مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این دوره آموزشی گفت: اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها باید همواره قانونمندی و حرکت در مسیر قانون را در اجرای برنامه های توسعه ای مد نظر قرار دهند.
مقصد با بیان اینکه قانونمندی و تعامل 2 اصل مهم در موفقیت دهیاران در توسعه روستاهاست، افزود: دهیاران باید علاوه بر قانونمندی به اصولی مانند مردم داری و تعامل با روستاییان نیز توجه داشته باشند.
وی بیان کرد: دهیاران باید برای پیشبرد بهتر طرح های توسعه ای و تحقق عمران و آبادانی در روستاها با حدود اختیارات و وظایف قانونی خود بیشتر آشنا شوند.
دوره آموزشی اختیارات و وظایف قانونی شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای تکاب با حضور فرماندار و کارشناسان فنی و حقوق استانداری آذربایجان غربی و با شرکت بیش از یکصد نفر از اعضای شوراها و دهیاران روستاهای بخش های تخت سلیمان و مرکزی تکاب برگزار شد.