فرماندار:

تکاب از کمبود امکانات ورزشی رنج می برد

تکاب از کمبود امکانات ورزشی رنج می برد
فرماندار تکاب در نشست تخصصی هیات های ورزشی گفت: تکاب از کمبود امکانات و اعتبارات در حوزه ورزش رنج می برد و سطح تجهیزات ورزشی با استعدادهای شهرستان همخوانی ندارد.

علی مکرمی با اشاره به حضور ورزشکاران تکابی در تیم های ملی افزود: در سال های اخیر ورزشکاران تکاب با کمترین امکانات و پشتیبانی توانسته اند مدال های رنگارنگی در میادین مختلف ملی و بین المللی کسب کنند.
وی با بیان اینکه تکاب در عرصه ورزش جزو شهرهای برتر آذربایجان غربی است، ادامه داد: کمبود امکانات و اعتبارات برای توسعه فضاهای ورزشی، فرصت درخشش و کسب عناوین ملی و جهانی از ورزشکاران مستعد تکاب را می گیرد و از این رو برای رشد و پویایی ورزش تکاب باید حمایت و پشتیبانی ویژه ای در سطح استان صورت بگیرد.
مکرمی بیان کرد: قهرمانی های پیاپی باربد صداقت ورزشکار جوان تکابی در مسابقات ملی و جهانی کاراته مایه افتخار و سربلندی جامعه ورزشی آذربایجان غربی شده است.
پورایراندوست، معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست در خصوص کیفیت ورزش های قهرمانی در تکاب  گفت: ورزشکاران این شهرستان با کسب عناوین متعدد قهرمانی در عرصه های ملی و جهانی، افتخار ورزش آذربایجان غربی هستند و سعی می کنیم مشکلات جامعه ورزشی تکاب در حوزه امکانات و فضای سالنی در کمترین زمان رفع شود.
تکاب با 81 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع است و چهار هزار ورزشکار در 35 هیات ورزشی در این شهرستان فعالیت می کنند؛ در 2 سال گذشته ورزشکاران این شهرستان بیش از 20 مدال رنگارنگ در رقابت های ملی و جهانی کسب کرده اند.