اهالی روستای چهارطاق از فرماندار تکاب برای آسفالت جاده قدردانی کردند

اهالی روستای چهارطاق از فرماندار تکاب برای آسفالت جاده قدردانی کردند
دهیار و اعضای شورای اسلامی چهارطاق به نمایندگی از اهالی این روستا روز دوشنبه با فرماندار تکاب دیدار و از تلاش های شبانه روزی و بی وقفه و اقدام جهادی وی جهت آسفالت راه دسترسی این روستای دورافتاده و سخت‌گذر تشکر و قدردانی کردند.

راه دسترسی روستای دورافتاده و سختگذر چهارطاق پس از سال ها به همت دولت سیزدهم و با پیگیری فرماندار تکاب از ابتدای روستای بدرلو تا ابتدای چهارطاق به طول 7.7 کیلومتر آسفالت گردید.

پروژه آسفالت جاده روستای چهارطاق از طرح های نیمه تمام عمرانی تکاب بود که در ماه های گذشته عملیاتی شد و به ثمر نشست و یکی از مطالبات دیرینه اهالی روستاهای بخش مرکزی تکاب محقق شد.

این پروژه توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و با همکاری سپاه، بخشداری مرکزی اجرا شده است.