فرماندار تکاب:روابط عمومی‌ها در انعکاس دستاوردهای دولت بیشتر تلاش کنند

فرماندار تکاب:روابط عمومی‌ها در انعکاس دستاوردهای دولت بیشتر تلاش کنند
فرماندار تکاب گفت: روابط عمومی‌های ادارات نقش مهمی در اعتمادسازی و اثربخشی بهینه در اطلاع رسانی دارند و می توانند در راستای افزایش جلب اعتماد عمومی و انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت در بخش‌های مختلف تلاش و فعالیت بیشتری انجام دهند.

امیر ستوده‌فر در مراسم تجلیل از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی تکاب افزود: روابط عمومی‌ها به عنوان پل ارتباطی مهم بین مردم و مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اقدام‌ها و کارهای مهم و بزرگ انجام یافته توسط اداره‌ها و نهادهای دولتی را به طور واقعی به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی بیان‌کرد: برخی از اقدام‌ها و دستاوردهای دولت و اداره‌ها در بخش‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و اجتماعی تاکنون به خوبی منعکس نشده و اهمیت این کارها بازخورد مناسبی در بین مردم نداشته به طوری که مردم از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه و دستاوردها آگاه و مطلع نمی شوند از این رو این خلا مهم در بخش اطلاع رسانی را روابط عمومی دستگاه‌ها می‌توانند پُرکنند.

فرماندار تکاب اظهارداشت: عدم اطلاع رسانی مطلوب و آگاهی نیافتن مردم از دستاوردهای عمرانی و زیرساختی موجب ایجاد نارضایتی از دستگاه‌های دولتی می‌شود اما روابط عمومی اداره‌ها می توانند عامل مهم و محرّک در ایجاد ارتباط دوسویه بین مردم و ادارات در این زمینه باشند تا خدمات انجام یافته به‌خوبی اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها با جلب اعتماد عمومی موجب رضایتمندی عمومی از دستگاه‌های اجرایی در جامعه می شوند اضافه کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به نقش و جایگاه ویژه روابط عمومی سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل شوند.

ستوده‌فر با قدردانی از تلاش‌های روابط عمومی‌های فعال و موثر اداره ها گفت: روابط عمومی فرمانداری تکاب در اولین جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان آذربایجان‌غربی موفق به کسب رتبه سوم در بخش فعالیت‌های رسانه‌ای شده‌است.

در این مراسم از خدمات مدیران روابط عمومی ۶ دستگاه اجرایی تکاب با حضور فرماندار تجلیل و قدردانی شد.