فرماندار:

۲۳ روستای تکاب در هشت سال گذشته گازرسانی شد

۲۳ روستای تکاب در هشت سال گذشته گازرسانی شد
فرماندار تکاب گفت: عملیات گازرسانی به ۲۳ روستای این شهرستان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پایان رسید که منجر به بهره‌مندی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی شده‌است.

امیر ستوده‌فردر بازدید از عملیات گازرسانی محور "مایین‌بلاغ" تکاب افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۲ تنها پنج روستای منطقه از گاز برخوردار بود اما هم‌اینک ۲۸ روستا با سه هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش شبکه گازرسانی قراردارد.

وی بیان‌کرد: همچنین عملیات گازرسانی به ۴۳ روستای تکاب در محورهای مایین بلاغ و زرشوران - تخت سلیمان در حال اجراست که با تکمیل پروژه‌های گازرسانی و بهره‌برداری از آنها تا ۲ سال آینده میزان بهره‌مندی خانواده‌های روستایی تکاب از نعمت گازطبیعی به هفت هزار و پانصد خانوار خواهدرسید که ۸۰ درصد روستاهای منطقه را شامل می‌شود.

فرماندار تکاب اظهارداشت: با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های گازرسانی در حال اجرا در این شهرستان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری ۱۰ روستای جدید در این شهرستان گازدار شود.

ستوده‌فر ادامه‌داد: عملیات گازرسانی به ۲۰ روستای محور سخت‌گذر مایین بلاغ تکاب با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که روند فنی و اجرایی مطلوب و قابل قبولی را طی می‌کند و میزان پیشرفت این پروژه گازرسانی تا پایان سال به ۸۰ درصد خواهدرسید.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به ۲۰ روستای محور مایین بلاغ تکاب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود، اضافه کرد: از این تعداد روستا، عملیات گازرسانی هشت روستای مسیر سخت‌گذر و دورافتاده کرفتو در مراحل نهایی اجرای شبکه گذاری قرارگرفته و عملیات گازرسانی ۱۲ روستا نیز در سه محور و با شتاب و سرعت قابل توجهی فعال‌است.

فرماندار تکاب گفت: با بهره‌برداری از طرح گازرسانی به ۲۰ روستای محور مایین بلاغ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۸۰ خانوار روستایی در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهندشد.