انتصاب/

عبداله مددی مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی شد

عبداله مددی مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی شد
استاندار آذربایجان غربی طی حکمی "مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری" را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمی"عبداله مددی تمر" را به عنوان "مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری" منصوب کرد.