توسط شهرداری انجام شد،

برف روبی و نمک پاشی معابر عمومی تکاب

برف روبی و نمک پاشی معابر عمومی تکاب
ستاد برف روبی شهرداری تکاب برای نمک پاشی و تسهیل تردد وسایط نقلیه و شهروندان صبح روز یکشنبه خدمات بی وقفه ای ارائه کرد.

همزمان با اولین ساعات شروع بارش برف، ستاد برف روبی شهرداری تکاب با بسیج کلیه تجهیزات و نیرو‌ها نسبت به نمک پاشی معابر در جهت تسهیل تردد شهروندان و وسائط نقلیه اقدام و از کلیه شهروندان تقاضا می گردد از ترددهای غیر ضروری جدا خودداری نمایند.