فرماندار:

تکاب رتبه سوم مدیریت مصرف برق در آذربایجان غربی را داراست

تکاب رتبه سوم مدیریت مصرف برق در آذربایجان غربی را داراست
فرماندار تکاب گفت: این شهرستان رتبه سوم مدیریت مصرف برق در میان شهرستان های آذربایجان غربی را بعد از سلماس و شاهین دژ به خود اختصاص داد.

 علی مکرمی در همایش مدیریت مصرف برق در ادارات و مشترکان صنعتی تکاب افزود: پیک مصرف برق در تکاب 23 مگاوات است که 3.2 درصد برق مصرفی آذربایجان غربی را شامل می شود.
وی اظهار داشت: برای تامین برق مصرفی واحدهای صنعتی در زمان خاموشی در سال گذشته از ظرفیت تولید برق این واحدها و معادن بزرگ منطقه نیز استفاده شد.
فرماندار تکاب با بیان اینکه ادارات و واحدهای تولیدی و صنعتی در مدیریت مصرف برق باید پیشگام و پیشرو باشد، ادامه داد: رعایت اصول مصرف بهینه برق باید در ادارات و واحدهای صنعتی بیش از سایر مراکز و اماکن مورد توجه قرار گیرد.
مکرمی اضافه کرد: آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه برق بسیار ضروری است و جلسات توجیهی و آموزشی علاوه بر ادارات باید در سایر بخش ها و اقشار جامعه نیز برگزار شود.
وی گفت: بهینه سازی و مدیریت مصرف برق باید در خانواده ها نهادینه شده و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه از طریق رسانه ها پررنگ تر و جدی تر انجام شود.
رییس اداره برق تکاب نیز در این همایش گفت: 54 درصد برق مصرفی در این شهرستان صنعتی بوده که بالاتر از میانگین 18 درصد استانی و 32 درصد کشوری بوده و این امر بیانگر وضعیت مطلوب فعالیت صنایع در تکاب است.
«خلیل خیری» با بیان اینکه با تامین متقاضیان جدید میزان مصرف برق صنعتی در این شهرستان به 80 درصد خواهد رسید، افزود: سهمیه خاموشی امسال در تکاب 3.8 مگاوات تعیین شده و بر این اساس میزان خاموشی ها در این شهرستان از چهار ساعت به 2 ساعت کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به لزوم آمادگی ادارات برای استفاده از ژنراتورهای برق در زمان خاموشی و افزایش پیک مصرف برق، اظهار داشت: سال گذشته بیش از 20 اداره و دستگاه اجرایی تکاب از 25 تا 40 درصد کاهش پیک مصرف برق داشتند که امیدواریم با اقدامات انجام یافته و رعایت اصول مصرف بهینه، تعداد ادارات با مصرف پایین برق در سال جاری افزایش یابد.