استاندار آذربایجان غربی:

ظرفیت های استان به صورت جامع به سرمایه گذاران معرفی می شود / تنها راه توسعه اقتصادی استان، رونق سرمایه گذاری است

ظرفیت های استان به صورت جامع به سرمایه گذاران معرفی می شود / تنها راه توسعه اقتصادی استان، رونق سرمایه گذاری است
استاندار آذربایجان غربی گفت: زمینه های سرمایه گذاری در استان شناسایی و ظرفیت ها و پتانسیل های استان در حوزه های مختلف به صورت جامع به سرمایه گذاران معرفی می شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان  در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی با تاکید بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان، افزود: آذربایجان غربی از استان های امن کشور با ظرفیت ها و پتانسیل های بی نظیر در حوزه های مختلف است و از این فرصت باید برای سرمایه گذاری و جبران عقب افتادگی ها در این حوزه استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت فراهم سازی شرایط برای سرمایه گذاری توسط دستگاههای مختلف، خاطرنشان کرد: با تبلیغ کاهش ریسک سرمایه گذاری در استان و معرفی توانمدیهای سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی بازنگری و اصلاح رویه دستگاهها در جذب و حمایت از سرمایه گذاران را نیز ضروری دانسته و ادامه داد: نظرات کارشناسی محور، اساس برنامه ریزی در حوزه سرمایه گذاری بوده و مدیران و کارشناسان دستگاهها نگاه توسعه گرا برای باز کردن قفل های سرمایه گذاری در استان داشته باشند.

معتمدیان همچنین با تاکید بر تسهیل چرخه سرمایه گذاری در استان، تصریح کرد: بر عملکرد دستگاههای مختلف استان درخصوص حمایت از سرمایه گذاری و توسعه گرایی، به صورت مستمر نظارت خواهد شد.

وی در ادامه یکی از چالش های استان را نگاه تنگ نظرانه برخی افراد در حوزه سرمایه گذاری عنوان کرده و افزود: تنها راه برون رفت آذربایجان غربی از شرایط کنونی، رونق سرمایه گذاری است و مدیران شجاعت روان سازی مسیر برای سرمایه گذاران را داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی از رایزنی با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی جهت تشویق به سرمایه گذاری در استان نیز خبر داده و یادآور شد: زمینه های سرمایه گذاری در استان شناسایی و ظرفیت ها به صورت جامع به سرمایه  گذاران در بخش‌های مختلف ارائه می شود.

معتمدیان همچنین با تاکید بر تهیه بانک اطلاعاتی پتانسیل های استان جهت سرمایه گذاری، اضافه کرد: برنامه ریزی برای تدارک یک مرکز متمرکز با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاهها برای تسهیل امور و تشویق سرمایه گذاران، یکی از اولویت های توسعه استان می باشد.