دیدار چهره به چهره شهروندان با فرماندار تکاب

جمعی از از شهروندان روز دوشنبه با فرماندار تکاب رو در رو دیدار و در گفتگوهای بی واسطه مشکلات و درخواست های خود را مطرح کردند.