شهرداری تکاب اعلام کرد؛

قطع و یا هرس درختان بدون اجازه شهرداری جرم محسوب می شود

قطع و یا هرس درختان بدون اجازه شهرداری جرم محسوب می شود
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تکاب در اطلاعیه ای اعلام کرد: به موجب ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۸۸ قطع و هرس هر نوع درخت در معابر و اماکن عمومی، خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

شهروندان می تواند درخواست کتبی خود را مبنی بر قطع و یا هرس درختان مورد اشاره به واحد فضای سبز شهرداری محل تسلیم تا در کمیسیون ماده ۷ شهرداری مطرح و تصمیم نهایی اخذ و اقدامات قانونی انجام شود.


همچنین ماده ۶ همین قانون هرکس درختان موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات ازبین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.