برگزاری دوره آموزشی حکمرانی روستایی برای دهیاران باحضور فرماندار تکاب

دومین دوره آموزشی حکمرانی روستایی و مبانی تسهیل گری ویژه دهیاران روستاها باحضور فرماندار تکاب برگزارشد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشداران و دهیاران بخش های مرکزی و تخت سلیمان و معاون مدیرکل و کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی در این دوره آموزشی که به صورت ارتباط ویدئویی با وزارت کشور در استان ها ترتیب یافته بود حضور داشتند.

دهیاران روستاهای تکاب در این دوره آموزشی سه روزه با اصول حکمرانی روستایی و مدیریت مطلوب امور روستاها آشنا شدند