مشارکت معدن سنگ یولقون آغاج در بازگشایی محورهای روستایی بادستور فرماندار تکاب

مشارکت معدن سنگ یولقون آغاج در بازگشایی محورهای روستایی بادستور فرماندار تکاب
به دنبال دستور فرماندار تکاب در جلسه اضطرای ستاد مدیریت بحران مبنی بر مشارکت انجمن معادن در برف روبی و بازگشایی محورهای روستایی و همکاری با راهداران، روز گذشته، دوشنبه مسیر ارتباطی روستاهای یلقون آغاج، قلعه جوق، بدرلو، چهارطاق و ساریجالو توسط تجهیزات و ماشین آلات سنگین معدن سنگ تراورتن یلقون آغاج تکاب(آقا محمدی) از جمله 2 دستگاه لودر با مدیریت آقای عبادی، مدیر معدن برف روبی و بازگشایی شد و تردد در این محورها جریان دارد