دیدار رییس اورژانس هوایی کشور با فرماندار تکاب

فرماندار تکاب بر ارتقا خدمات امداد هوایی تاکید کرد

فرماندار تکاب بر ارتقا خدمات امداد هوایی تاکید کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، در این دیدار، فرآیند راه اندازی و فعالیت اورژانس هوایی در تکاب مورد بررسی قرار گرفت.

مکرمی، فرماندار تکاب، در این دیدار گفت: راه اندازی اورژانس هوایی اقدامی رو به رشد در بخش درمان تکاب به شمار می رود.

وی افزود: امیدواریم با توجه به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی تکاب و سخت گذر بودن جاده ها پس از بررسی های کارشناسی زمینه افزایش خدمات امداد هوایی و در صورت لزوم استقرار بالگرد اورژانس در تکاب فراهم شود.

سرور، رییس اورژانس کشور، نیز در خصوص ارائه خدمات اورژانس هوایی در تکاب گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی تکاب و سخت گذر بودن جاده های این منطقه، سطح خدمات اورژانس هوایی در این شهرستان ارتقا خواهد یافت.