برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی تکاب

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تکاب در سال 1402 عصر امروز، دوشنبه به ریاست فرماندار برگزارشد.