پیگیری و اقدام

ساماندهی خطوط فشار قوی برق منطقه شریف آباد تکاب آغازشد

ساماندهی خطوط فشار قوی برق  منطقه شریف آباد تکاب آغازشد
عملیات ساماندهی خطوط فشار قوی برق منطقه شریف آباد تکاب با مشارکت شهرداری و اداره برق آغازشد.
 
عباسی، معاون فرماندار تکاب در بازدید از محله های روبروی مدرسه پروین اعتصامی گفت: در راستای اجرای مصوبه جلسه ساماندهی تیرهای برق فشار قوی منطقه شریف آباد براساس دستور فرماندار تکاب عملیات اجرایی ساماندهی تاسیسات برق فشار قوی این محله ها با با مشارکت شهرداری و اداره برق آغاز می شود.
این بازدید روز دوشنبه با حضور معاون فرماندار، شهردار و رییس اداره برق تکاب انجام شد.