فرماندار تکاب:

مساجد برای کارهای فرهنگی و ترویج مسائل دینی برنامه ریزی جدی داشته باشند/ از اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مساجد حمایت می کنیم

مساجد برای کارهای فرهنگی و ترویج مسائل دینی برنامه ریزی جدی داشته باشند/ از اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مساجد حمایت می کنیم
فرماندار تکاب با بیان اینکه مساجد حضور پر رنگ تری در زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشد گفت: کارشناسان فرهنگی و مذهبی راهکارهای عملی و مستمر با قابلیت اجرایی شدن برای فعال شدن مساجد ارائه کنند تا تغییر مهم در فرآیند جاری عملکرد فرهنگی و اجتماعی مساجد ایجاد شود.

امیر ستوده فر در جلسه شورای فرهنگ عمومی تکاب افزود: مساجد از صدر اسلام تاکنون کارکردهای دینی، فرهنگی و اجتماعی و نقش اساسی در حوزه های مختلف داشته اند.

وی بیان کرد: کارکرد مساجد گسترده است و در بخش فرهنگ باید ادارات مرتبط با امور فرهنگی و جوانان از جمله اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان بطور مستمر فعالیت کنند.

فرماندار تکاب با اشاره به اینکه پر رنگ شدن غیرت دینی در جامعه از مهمترین کارکردهای مساجد است، اظهارداشت: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند غیرت دینی در جامعه نباید کم رنگ شود و بر این اساس باید امور فرهنگی و اجتماعی در مساجد سازماندهی شود و نقش پر رنگ تری داشته باشد.

ستوده فر اضافه کرد: کارگروه آسیب شناسی وضعیت فعلی مساجد تشکیل شود و کارکرد مسجد باید فراتر از اقامه نماز باشد.

وی با تاکید بر اینکه از اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مساجد حمایت می کنیم، ادامه داد: مساجد برای کارهای فرهنگی و ترویج مسائل دینی برنامه ریزی جدی داشته باشند.

فرماندار تکاب با بیان اینکه مساجد برای دوران پسا کرونا آماده شوند افزود: زیباسازی و جذاب سازی فضای مساجد با با مشارکت مردم و جوانان مورد توجه قرار گیرد.

ستوده فر بیان کرد: اقامه نماز در مساجد اطلاع رسانی شود تا علاوه بر مسائل دینی، مشکلات مردم نیز مطرح و رسیدگی شود.

وی گفت: در شورای آموزش و پرورش نیز برای پررونق شدن مساجد و حضور دانش آموزان در نمازهای جماعت و مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی می کنیم.

ستوده فر تاکید کرد: تبلیغات اسلامی و اوقاف به عنوان متولیان اصلی مساجد مصوبات شورای فرهنگ عمومی را به طور جدی پیگیری و اقدام کنند