مشارکت استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم شور عاطفه ها

مشارکت استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم شور عاطفه ها
در اولین روز از بازگشایی مدارس، استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در پایگاه جمع آوری کمک های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اهدای یک میلیارد ریال در مراسم شور عاطفه ها مشارکت کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، در اولین روز از بازگشایی مدارس، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در پایگاه جمع آوری کمک های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اهدای یک میلیارد ریال در مراسم شور عاطفه ها  مشارکت کرد.