دیدارهای مردمی چهره به چهره فرماندار تکاب برای رسیدگی به مشکلات شهروندان

دیدارهای مردمی چهره به چهره فرماندار تکاب برای رسیدگی به مشکلات شهروندان

بیش از 30 نفر از شهروندان و روستاییان روز دوشنبه در شانزدهمین برنامه دیدار مردمی فرماندار تکاب با اسماعیل حیدری آزاد چهره به چهره دیدار و گفتگو کرده و مشکلات خود را بی واسطه با ایشان درمیان گذاشتند.

باوجود محدودیت های زمانی و تراکم کاری، برنامه دیدارهای عمومی رو در رو هفتگی فرماندار تکاب با شهروندان به طور منظم برگزار می شود و اسماعیل حیدری آزاد این هفته نیز در دیدار های چهره به چهره با 30 نفر از اهالی شهر و روستاها، مشکلات مطروحه آنان را پیگیری کرد.