انتصاب/

علی وقاری مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی شد

علی وقاری مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی شد
استاندار آذربایجان غربی طی حکمی "مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری "را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمی"علی وقاری عتیق" را به عنوان "مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری" منصوب کرد.